Reduir, reutilitzar i reciclar són conceptes  en els que es fonamenta l’ecologisme tradicional. El resultat de la seva aplicació ens porta a limitar l’impacte negatiu , a ser “menys dolents” alentint així, el mateix resultat final, la degradació  del nostre entorn natural. Hauríem de qüestionar-nos aquest enfocament?

En aquesta direcció, “Cardle to Cardle. Remaking the Way, We Make Things”(Del Bressol al Bressol. Redissenyant la manera  en que fem les coses) publicat al 2002 per Michael Braungart i  William Mc Donough), proposa un canvi de plantejament. Es tractaria de dissenyar els productes de tal manera que això ens dirigeixi a processos industrials que aportin alguna cosa més que solucions a favor de la sostenibilitat. Cerquem invertir l’ordre, arribant a un punt d’inflexió per tal d’aconseguir un objectiu, la regeneració del medi.

La idea és dissenyar un producte considerant  tot el seu cicle de vida (extracció, processament, ús, reutilització, reciclatge…) basant-nos en l’equilibri dels ecosistemes naturals:

Primer;  es tractaria sobre l’existència  de dos cicles de materials independents que no poden barrejar-se, el cicle  biològic-cicle verd (nutrients biològics) i el tècnic- cicle blau (plàstic , metall, vidre…). Es parla d’un  tancament complert d’ambdós cicles de materials independents y de l’eliminació del concepte de residu; el disseny d’un article va dirigit a que els materials emprats es reciclin per el mateix ús o per un ús que aporti un valor més elevat (materials transformables en compost). Qualsevol residu es considera un nou recurs.

Segon; aquest sistema es basa en l’ús d’energies renovables (solar, eòlica, hidràulica…) sempre que es compleixi  el precepte anterior.

Tercer; es destaca la importància de la diversitat. Els ecosistemes funcionen, s’adapten i milloren a través de la complexitat. El sistema tradicional s’orienta cap a la homogeneïtzació de qualsevol actuació, aportant solucions genèriques. “El Cradle to Cradle” cerca el fet de recolzar-se en la diversitat  per arribar a  una adaptació “local”.

No aspirem a reduir el consum, sinó que sigui justament aquest consum que ens dirigeixi cap a una fabricació de productes  dissenyats, perquè el seu procés productiu impliqui un balanç  de despeses i beneficis positiu per l’entorn. Aquest concepte, en contraposició amb l’ecologisme tradicional, és totalment optimista. Treballar en la direcció correcta per tal d’obtenir abundància. Els instruments per a la seva consecució  són un repte emocionant i tenen com a objectiu, redefinir el funcionament de la indústria per a les futures generacions.

Gili Industrial com a empresa innovadora compromesa amb la societat  i amb el medi ambient vol  aportar al sector industrial ,elements que ajudin a aquesta transformació oferint  en la seva nova Web Indústria Verda ,una amplia gamma de productes destinats a satisfer les més altes exigències  dels seus clients en el camp de la sostenibilitat ambiental.

USO DE COOKIES: Utilizamos “cookies” propias y de terceros, para analizar el tráfico web y de personalización; de preferencias y de publicidad comportamental de terceros. Puede ampliar información, o saber cómo cambiar la configuración, en “POLÍTICA DE COOKIES.