El canvi climàtic és l’alteració del clima i de les temperatures de la Terra, es produeix bàsicament com conseqüència de l’activitat humana. La dependència dels combustibles fòssils en el transport i la indústria, el mal ús dels residus, l’activitat agrícola i la desforestació generen un augment dels gasos d’efecte hivernacle. L’excés d’aquests gasos, como el diòxid de carboni, el metà i els òxids de nitrogen, contribueixen al deteriorament de la capa d’ozó, a la variació de la temperatura mitjana i al desequilibri atmosfèric. Com afecta això a la vida de les persones? Aquesta situació comporta una modificació en les condicions de producció dels aliments i un increment dels desastres naturals. Afectant als ecosistemes, es produeix una alteració en els mitjans de subsistència i es genera inseguretat alimentària, econòmica i sanitària, que porta a una conflictivitat social i migratòria.  Sota aquests paràmetres, les comunitats més pobres, les que tenen menys capacitat d’adaptació, són les que surten més perjudicades.

Hem tractat en concret el tema del canvi climàtic; les seves conseqüències medi ambientals i socials, com afecta a la sostenibilitat. En realitat, per aconseguir un desenvolupament sostenible és necessari un projecte global destinat a erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tots els seus habitants. Aquest és doncs, un projecte que incideix sobre diferents vessants.

En aquesta direcció el 25 de Setembre de 2015, l’ONU va adoptar un conjunt de 17 Objectius globals, establint un programa que ens porti cap a un desenvolupament sostenible. Cada un dels objectius ens parla de la situació actual, d’un punt de partida i d’unes fites específiques que s’haurien d’assolir en 15 anys. Per això es fonamental la implicació dels governs, el sector privat i la societat civil. Cerquem, una base jurídica forta a nivell internacional, un compromís global que, amb la consegüent mobilització de recursos, actuï en termes de justícia social i ambiental, involucrant al sector privat i a la societat civil.

Què és el desenvolupament sostenible?

Desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. Implica promoure el progrés econòmic i social respectant els ecosistemes naturals i la qualitat del medi ambient.

Quins són els objectius que s’estableixen des de les Nacions Unides?

El primer bloc es compon de 6 objectius. És evident que perquè el desenvolupament es consideri sostenible hem de plantejar-nos, acabar amb la pobresa, la fam i hem de promocionar la salut, el benestar, l’educació, la igualtat de gènere i finalment garantir la disponibilitat de l’aigua, el seu sanejament i la seva gestió sostenible. El creixement econòmic ha d’ésser inclusiu a nivell nacional i mundial i garantir l’eficiència en l’ús dels recursos.

El següent bloc vol promocionar una producció i consum responsables, ciutats i comunitats sostenibles, fonts d’energia assequibles i no contaminants a través de una acció sobre la indústria, la innovació i les infraestructures. Simultàniament es busca un creixement econòmic que aporti unes oportunitats de treball decent per a tots repercutint de forma positiva en la reducció de les desigualtats.

L’últim bloc planteja estratègies para combatre el canvi climàtic, la protecció de la vida submarina i dels ecosistemes terrestres. El component social d’aquest grup es centra en la necessitat d’ establir unes institucions sòlides que promoguin la pau, la justícia i els acords per l’assoliment del conjunt d’objectius esmentats.

Des d’ INDÚSTRIA VERDA i GILI INDUSTRIAL volem ajudar a difondre aquests 17 Objectius de Sostenibilitat de l’ONU pel 2030; estem convençuts de que aquest es un primer pas per la seva consecució. Una prova més del nostre compromís amb el Medi Ambient i la societat.

USO DE COOKIES: Utilizamos “cookies” propias y de terceros, para analizar el tráfico web y de personalización; de preferencias y de publicidad comportamental de terceros. Puede ampliar información, o saber cómo cambiar la configuración, en “POLÍTICA DE COOKIES.