Segons els últims informes anuals sobre Sostenibilitat i Responsabilitat Corporativa editats per diverses multinacionals com BP o Ericsson, l’any 2013 els productes electrònics i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) van aconseguir reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) a l’atmosfera per part de la indústria en un 15%.

Aquests informes posen en rellevància la manera en què les TIC poden impulsar i fins i tot accelerar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts en el 2015 per les Nacions Unides pel 2030.
Encara que l’ús dels productes electrònics i les tecnologies de la informació van incrementar-se i per això la seva contribució a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle  augmentaran, el seu ús intensiu en sectors com el transport, la construcció i l’energia provocarà una reducció significativa de les emissions totals.

 

Com poden les TIC ajudar a reduir les emissions de CO2?

Si prenem com a referència l’enfocament basat en l’economia circular, per reduir les emissions primer ha de realitzar-se un estudi de les mateixes referit a tot el cicle de vida de les TIC (serveis i productes). Això implica examinar no només les emissions que es produeixen durant la seva utilització sinó també, les que provenen de l’extracció de la matèria primera, disseny, fabricació, transport i extinció-desmuntatge-reconversió (una vegada acabada la seva vida útil).
En el cas de les TIC, dos terços del total de la marca de carboni es generen durant el seu ús. El terç restant es produeix durant la fabricació, el transport i l’extinció dels equipaments i dispositius.

Donat el pes que té sobre els GEI la fase utilització de les TIC, és important que les companyies realitzin una valoració per la qual analitzen el consum energètic total de les TIC durant el seu ús. Es valora des de l’accés als dispositius, fins als centres de processament de dades. Tot consum energètic pot expressar-se en nivells d’emissions de gasos que, al seu torn, tenen una equivalència en emissions de diòxid de carboni. Valorar l’emissió present per l’ús de cada element TIC, és un primer pas per iniciar una estratègia de reducció de les emissions i incidir en les mateixes.

Concretant, prenem com a exemple la relació entre el consum energètic de les xarxes mòbils i les xarxes fixes de telefonia. En el cas de les xarxes mòbils els dispositius són alimentats amb bateries petites, amb capacitat limitada i dissenyades per a un consum eficient i sostenible. Comparativament, el consum energètic de les xarxes fixes de telefonia és més elevat.

Per tant, és la xarxa mòbil en la qual tots els sectors haurien de treballar, procurant optimitzar el rendiment energètic i la cerca d’oportunitats per pal·liar el consum d’energia i les emissions de CO2.

Considerant l’efecte de les TIC sobre el conjunt dels sectors industrials, s’ha arribat a la conclusió que un ús intensiu de les aplicacions TIC en tots els sectors tindria com a conseqüència una reducció important dels gasos efecte hivernacle.
Alguns camps en els quals les TIC poden aportar una reducció de les emissions de CO2 són: el treball flexible, les reunions virtuals, l’eficiència energètica dels vehicles, les millores en la logística i sistemes de transport intel·ligent, la millora en l’eficiència del consum energètic domèstic i industrial, els sistemes intel·ligents d’ infraestructuras per a la distribució energètica i les i-aplicacions (comerç electrònic…).

D’una banda, hem d’avaluar les conseqüències mediambientals d’un ús intensiu de les TIC en tots els sectors; per un altre, també hem d’ analitzar el consum energètic concret d’aquests elements, durant tot el seu cicle de vida amb l’objectiu d’optimitzar-ho.

En particular, el criteri del cicle de vida dirigit a minimitzar l’impacte ambiental,és aplicable a qualsevol altre producte o servei del sector industrial. En aquest sentit Gili Industrial, compromès amb el medi ambient, impulsa “Indústria Verda”. “Indústria Verda” és un projecte WEB que ofereix productes respectuosos amb l’entorn en l’àmbit industrial; d’una banda, donem a conèixer aquests productes, incentivant així la seva producció i per un altre, promocionem l’ús dels mateixos en el sector industrial, ajudant a les empreses a ser més respectuoses amb l’entorn. Des de Gili Industrial, posem el nostre Know-how al servei del medi ambient i de la sostenibilitat.

 

Articles Relacionats:

Per què comprar productes respectuosos amb el medi ambient?

Saps quant temps triquen a degradar-se els productes al nostre voltant?

USO DE COOKIES: Utilizamos “cookies” propias y de terceros, para analizar el tráfico web y de personalización; de preferencias y de publicidad comportamental de terceros. Puede ampliar información, o saber cómo cambiar la configuración, en “POLÍTICA DE COOKIES.